INFORMACJA O ZAKRESIE I SPOSOBIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W CZASIE STANU EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

W związku z epidemią wirusa sars-cov-2 ("koronawirus") zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce w trosce o bezpieczeństwo Twoje, Twoich najbliższych oraz pracowników i ich rodzin z dniem 11.05. 2020 zmieniamy sposób i zasady udzielania świadczeń medycznych w ACLINIC.

W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej zasady postępowania będą rygorystycznie przestrzegane .
Nie udzielamy świadczeń stomatologicznych osobom, u których:
Wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
– gorączka (temperatura ciała powyżej 37 st. Celsjusza)
– kaszel
– duszność
Lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni:
– przebywały za granicą, szczególnie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję sars-cov-2.
– miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie sars-cov-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) oraz z osobą będąca na kwarantannie.
– pracowały lub przebywały jako odwiedzające w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych sars-cov-2.
- które przebywają na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej.
- powyżej 70-go roku życia oraz z obniżoną odpornością.


W sytuacji gdy potrzebujesz pomocy stomatologicznej postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi :

1. Po pierwsze : ZADZWOŃ do nas na numer : 505 505 554
Nie przychodź bez wcześniejszego zadzwonienia do nas albowiem bez wywiadu telefonicznego i tak nie zostaniesz wpuszczony do środka !
2. Jeżeli nie odbierzemy, najprawdopodobniej właśnie udzielamy innej osobie porady lub umawiamy ją w trybie pilnym.
3. Zadzwoń ponownie lub wyślij smsa z prośbą o kontakt z naszej strony.
4. Podczas rozmowy telefonicznej, poprosimy Cię o podanie dolegliwości oraz przeprowadzimy wywiad telefoniczny aby ustalić, czy pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem SARSCoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp., oraz aby uzyskać informacje nt. ewentualnych podróży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji .


Prosimy o przestrzeganie poniższych reguł podczas wizyty w gabinecie:

1. Podczas umawiania wizyty telefonicznie poprosimy Cie o:
- dane osobowe : imię i nazwisko, PESEL ( nie dotyczy obcokrajowców ), datę urodzenia, adres zamieszkania oraz telefon abyśmy mogli się z Państwem skontaktować .
- podamy dokładny termin wizyty – dzień oraz godzinę : PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PUNKTUALNOŚCI , SPÓŹNIENIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z WIZYTY. PACJENT TAKI NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONY.
2. Podanie danych będzie weryfikowane na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
3. Nie zabieraj ze sobą na wizytę żadnych dodatkowych rzeczy np .parasol, torebka , siatki , zakupy itp. Miej przy sobie minimum jakie jest konieczne na czas wizyty ,które mogą być schowane do kieszeni. ( dowód osobisty, karty płatnicze , gotówka , telefon )
4. Nie przychodź na wizytę z osobą towarzyszącą - NIE ZOSTANIE WPUSZCZONA DO ŚRODKA .
5. WYJĄTEK – w przypadku nieletnich ( dzieci do 16 roku życia ) do pomieszczenia wpuszczony jest JEDEN rodzic , wyłącznie do strefy poczekalni. NIE ZOSTANIE ON WPUSZCZONY DO GABINETU WRAZ Z DZIECKIEM.
6. Dzięki podanym danym przygotujemy wyłącznie niezbędne dokumenty gdy przyjdziesz na wizytę i nie będziemy niepotrzebnie przedłużać Twojego pobytu w gabinecie.
7. W związku z powyższym informujemy iż Administratorem Danych Osobowych jest Gabinet Stomatologiczny ACLINIC.
8. Przychodząc na wizytę i podpisując dokumenty ( ograniczamy je do koniecznego minimum) poprzez ich podpisanie potwierdzasz również że zapoznałeś się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych.


WIZYTA W GABINECIE

1. Bądź punktualny i stań w świetle drzwi wejściowych .
2. Po przybyciu zadzwoń z informacją o swoim przyjściu.
3. Może się okazać, że będziesz musial/a chwilę poczekać (wynika to z faktu że możemy jeszcze przygotowywać gabinet na Twoją wizytę ).
4. Pozostań cały czas w masce ochronnej, aż do momentu kiedy lekarz poprosi Cię o jej zdjęcie.
5. Miej przygotowany dowód potwierdzający Twoją tożsamość , musimy ją potwierdzić .
6. Następnie zostaniesz wpuszczony do gabinetu.
7. ZOSTANIE WYKONANY POMIAR TEMPERATURY.
8. Zostanie Ci podany środek dezynfekcyjny do rąk . Zdezynfekuj ręce .
9. Na stoliku przy wejściu będą przygotowane dokumenty do podpisania wraz z długopisem. POBIERZ KWESTIONARIUSZ.
10. Zapoznaj się z nimi i podpisz czytelnie ,wpisując datę.
11. Zostaniesz poproszony o powtórne użycie środka dezynfekującego przez co najmniej 20 sekund.
12. Następnie zostaniesz poproszony do gabinetu.
13. Pamiętaj pracujemy w warunkach panującej epidemii :
- NICZEGO NIE DOTYKAJ,
- NIE DOTYKAJ KLAMEK, BLATÓW, URZĄDZEŃ
- NIE OPIERAJ SIĘ O BLATY , DRZWI I ELEMENTY WYPOSAŻENIA.
14. Przestrzegaj w czasie drogi do gabinetu zalecanej odległości 1,5 m od każdej osoby.
15. Postępuj zgodnie z tym co lekarz mówi . Ogranicz ruchy do minimum, nie gestykuluj, trzymaj ręce na kolanach.
16. W trakcie wizyty może być konieczność wykonania zdjęcia RTG , postępuj zgodnie z poleceniami lekarza.
17. Jeżeli będzie konieczne udzielenie świadczenia leczniczego, które będzie wymagało interwencji w jamie ustnej , może to być wykonane z użyciem koferdamu (gumowej izolacji zęba lub zębów).
18. Po wizycie ( badaniu albo udzieleniu świadczenia medycznego ) stosuj się do zaleceń lekarza ,zdezynfekuj ręce.
19. Rozlicz wizytę .
20. Do wizyty może zostać doliczona opłata związana z usługa epidemiczna- zostaniesz poinformowany przed wizytą.
21. Wyjdź z gabinetu na zewnątrz .